PROFIL


Ing. arch. JIŘÍ VOKŘÁL1981 narozen v Humpolci
1995-2000 Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod
2000-2006 Fakulta architektury VUT v Brně, diplomový projekt u Prof. Ing. arch. Milana Stehlíka
2004-2005 ARCHTEAM s.r.o., architekt projektu (bakalářská praxe)
2006-2013 Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., architekt projektu, od roku 2008 vedoucí architekt (hlavní inženýr projektu)
2013 autorizovaný architekt České komory architektů - 04 128
2013 externí konzultant na FA VUT v Brně na ústavu UN1 v ateliéru doc. Ing. arch. Jiřího Oplatka
a doc. Ing. arch. Dagmar Glosové a Ing. arch. Anny Koželouhové
2013 JVARCHITEKTIng. arch. MICHAELA VOKŘÁLOVÁ


1989 narozena v Kroměříži
2001-2009 Gymnázium Ladislava Jaroše, Holešov
2009-2015 Fakulta architektury VUT v Brně, diplomový projekt u doc. Ing. arch. Jiřího Oplatka
2015-2018 KAMKAB!NET
2017 JVARCHITEKT

Služby

Projektová činnost v oblasti:
architektura, interiér a urbanismus
Zpracování návrhů a projektů všech
druhů staveb
Zpracování všech fází projektové dokumentace:
  • - Příprava zakázky
  • - Návrh stavby (studie)
  • - Dokumentace pro územní rozhodnutí
  • - Dokumentace pro stavební povolení
  • - Dokumentace pro provádění staveb
  • - Dokumentace pro výběr zhotovitele
Autorský dozor
Poradenská a konzultační
činnostTisk a média


DOČASNÁ ODBAVOVACÍ HALA AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ NA FLORENCI
(autor: Petr Hrůša/Architekti Hrůša & Spol., Ateliér Brno, spoluautor: Jiří Vokřál)
Časopis Konstrukce 1/2010
Časopis Stavba 2009 č.4, str. 38-41
www.archiweb.cz
www.konstrukce.cz


TIŠNOV - ÚPRAVA NÁMĚSTÍ MÍRU
(autor: Jiří Vokřál, Lukáš Pecka, Barbora Šimonová)
www.archiweb.cz
www.cenapp.cz


RED HOUSE - ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ DŮM
(autor: Jiří Vokřál, Jiří Bužek, Markéta Orságová)
www.archello.com


ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ROHAN – RIVER GARDEN
(autor: Petr Hrůša/Architekti Hrůša & Spol., Ateliér Brno, spolupráce: Jiří Vokřál)
Ročenka České Architektury 2012-2013 str. 104-107
www.archiweb.cz


PRŮMYSLOVÁ KERAMIKA V RÁJCI JESTŘEBÍ
(autoři: Jiří Vokřál, Petra Bitaudeau Vašková)
StavbaWeb


Ocenění

Tišnov - úprava náměstí Míru
- cena PETRA PARLÉŘE 2007 - cena staveb silnic a železnic
  za přínos k rozvoji architektury měst
- nominace na cenu YOUNG ARCHITECT AWARD 2011

 

Rodinný dům V Olomouci
- Dům roku 2015 (cena odborné poroty) – 2. místo

 

PARK ROOSEVELTOVA V BRNĚ
-architektonicko–urbanistická jednofázová vyzvaná ideová soutěž – 1.cena

COPYRIGHT 2023 JVARCHITEKT. ALL RIGHTS RESERVED.