PARK ROOSEVELTOVA V BRNĚ
architektonicko-urbanistická jednofázová vyzvaná ideová soutěž

Autoři:
Michaela Vokřálová, Jiří Vokřál, Ján Augustín

Vizualizace nadhledu:
Stanislav Šimoníček / SPIRITPIXEL

Soutěžní návrh:
2018

Ocenění:
1.CENA

„Cílem našeho návrhu bylo vytvoření fungujícího urbanistického řešení vedoucího k prostupnosti a otevřenosti parku a stanovení logických pěších tras.
V současné době není uliční fronta důležitého městského bloku adekvátně zakončena a jižní část parku je utvořena nesourodou strukturou staveb.
Naše urbanistické řešení vychází především z uzavření tohoto významného městského bloku novým domem. Navržený dům společně s plánovanou navazující zástavbou dále vymezuje nový veřejný prostor, do kterého se otevírají partery domů. Vznikne tak živý městský prostor s novými terasami pro letní zahrádky a volné posezení a s novým vodním prvkem a stromořadím, které definuje hranu veřejného předprostoru budov.
Stanovení pěších tras parkem respektuje stávající hlavní trasy, které pouze mírně upravuje. Nově navrhujeme cestu, která se volně vine parkem a propojuje důležitá místa v parku, kterými jsou jeho severní a jižní část a předprostor u Moravské galerie. Cesta dále lemuje stávající prvky v parku jako je socha Jiřího Mahena, archeologické naleziště předbraní a památný strom. Zároveň se podél ní mohou vystavovat nová umělecká díla. Proto tuto cestu také nazýváme cestou „galerijní.“ Tím jak se cesta vine parkem tak zároveň zpřístupňuje jeho travnaté plochy pro relaxační a pobytové využití.
Navržená modelace terénu, pěší trasy a zpevněné plochy se snaží maximálně respektovat kořenový systém parku. Podél ulice Rooseveltova navrhujeme nový pás záhonů z travin a trvalek, který definují hranu původního hradebního opevnění.“


 Zpět 


COPYRIGHT 2022 JVARCHITEKT. ALL RIGHTS RESERVED.