"LÉTO S DOBRÁKEM" - ZÁZEMÍ A HŘIŠTĚ PRO PADEL TENIS
ŠATNY A ZÁZEMÍ V AREÁLU KOUPALIŠTĚ DOBROVSKÉHO V BRNĚ

Autoři:
Jiří Vokřál, Michaela Vokřálová

Studie:
2021

Základní koncepcí je zapojení navrhovaného záměru do celého komplexu areálu koupaliště tak, aby vznikla sjednocená sportovně relaxační plocha umožňující volný pohyb návštěvníků areálu mezi koupalištěm, navrhovanými padel tenisovými kurty a doplňkovými hracími plochami. Otevřenost a propojenost se tak stává jedním z hlavních motivů návrhu. Vlastní objekt hygienického zázemí, šaten a provozně technického zázemí je tak záměrně rozdělen do čtyř menších objektů, které jsou od sebe půdorysně různě natočeny tak, aby byla posílena jednotlivost objektů a průhledů mezi nimi. Tato hravá kompozice a drobnější měřítko je dále posíleno rozmanitým barevným řešením dřevěných obkladů, ve kterém je každému objektu přičleněna jedinečná barva. Záměrně jsou zvoleny svěží letní barvy v pastelových tónech modré, zelené a žluté. V duchu drobného měřítka je navrženo i zastřešení hlavní cesty, které je tvořeno skupinou menších přístřešků – „slunečníků - deštníků“ z lehké konstrukce tvořené membránovou látkou vypnutou mezi dřevěné akátové kůly. Rozmanitost zastřešení daná různým natočením a výškou akátových kůlů tak celkově doplňuje hravou kompozici a letní atmosféru navržených objektů a vytváří tak i přirozenou ochranu před deštěm a sluncem. Navrhovaná pěší cesta se volně proplétá mezi sloupy přístřešků podél navržených objektů a stromů a propojuje hlavní přístupový chodník u objektu restaurace a koupaliště se stávajícími venkovními schody u travnaté plochy koupaliště. Tuto cestu pak křižují jednotlivé přístupové chodníky k hřištím a objektům, které tak působí jako propojující „lávky – mola“ kladené přes hlavní cestu a vybíhající až do volné plochy trávníku s posezením.
Přibližně v polovině hlavní cesty je navrženo napojení chodníkem na čtyři nové padel tenisové kurty. Příčná osa mezi kurty tak tvoří další „prodloužené molo“ protínající hlavní promenádu a ve 2. etapě i s možností propojení chodníku až na ul. Jana Babáka, kde by mohl vzniknout případně druhý vedlejší vstup nebo výstup z areálu.

Na začátku promenády se nachází první objekt A, sloužící jako recepce se zázemím a skladem a s foyer pro hráče. V rámci foyer je navržen pult s příležitostnou obsluhou a prezentační plochy padel tenisu s menším posezením pro čekající návštěvníky. Objekt je z převážné části prosklený a opticky se otevírá do volných ploch areálu.
Další dva objekty B a C slouží jako šatny s hygienickým zázemím. Objekt B je určen pro muže a objekt C pro ženy. V objektech se za vstupem nachází šatna s úložnými skříňkami pro návštěvníky, za touto místností se pak nachází hygienické zázemí s umývárnou a wc a dispozici uzavírá technická místnost s výlevkou pro úklid.
Posledním objektem na promenádě je objekt D určený pro společné zázemí koupaliště a padel tenisu. Objekt tvoří technický sklad se samostatným vstupem. Dále toaleta pro osoby se změněnou schopností pohybu vybavená sklopným přebalovacím pultem. Toaleta bude sloužit zároveň i pro obsluhu recepce. Ve zbývající nezateplené venkovní části objektu je navrženo rozšíření doplňkového zázemí pro koupaliště s převlékacími kabinami, nabíjecí elektro stanicí pro návštěvníky, úložnými boxy a venkovními sprchami. Objekt svou funkční náplní a vzdáleností logicky navazuje na koupaliště.
Navrženy jsou celkem 4 kurty určené pro čtyřhru. Kapacita sportoviště je tedy uvažována maximálně pro 16 hráčů s předpokládaným 50 % poměrem žen a mužů, čemuž i odpovídá kapacitní návrh hygienického zázemí a šaten.


 Zpět 


COPYRIGHT 2024 JVARCHITEKT. ALL RIGHTS RESERVED.